Tidiga tecken

Författare: Steven Lucas och Gabriel Otterman

överläkare Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

flik

När barn berättar om sin utsatthet

Det viktigaste tecknet på att ett barn har varit utsatt för våld eller övergrepp är ofta att barnet själv berättar om det som har hänt. Som mottagare av ett sådant förtroende är det viktigt att visa öppenhet mot barnet genom att lyssna, ställa öppna frågor och vara tillgänglig för en fortsatt berättelse.

Barnets berättelse för dig som professionell kan vara det avgörande för att inleda en utredning för barnets skydd. Det kan leda till att socialtjänsten, polisen och sjukvården får den information som behövs för att rikta särskilda insatser.

Foldern är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 30.

För närvarande kan foldern bara laddas ner som PDF. » Ladda ner här