Tidiga tecken

Författare: Steven Lucas och Gabriel Otterman

överläkare Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

flik

Hur ska du agera vid misstanke?

Skyldigheten att anmäla
Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ är dessa skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får vetskap om att eller misstänker att ett barn far illa:

· Alla som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdom.
· Alla som arbetar inom verksamhet (myndighet eller privat) som inte berör barn inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård och polis.

Skyldigheten att anmäla är personlig och kan inte överlåtas. Tröskeln ska vara låg, du behöver inte ha bevis eller själv utreda hur det står till kring barnet.

Att göra en anmälan enligt SoL 14:1
När du skriver en anmälan, beskriver du omständigheterna som gör att du är orolig för barnet: vad som har hänt och när, hur det har kommit till din kännedom, och barnets nuvarande situation. Om situationen är akut ska du kontakta socialtjänsten per telefon, och samtidigt göra en skriftlig anmälan.

Rutiner för anmälan
Att göra en anmälan till socialtjänsten är enklare om det finns rutiner på arbetsplatsen och en vana att hantera anmälningar. Eftersom de flesta som arbetar med barn inte har stor erfarenhet av att göra en anmälan kan det vara bra att träna i grupp med realistiska övningsfall. Varje verksamhet ska ha en skriftlig rutin för anmälan.

Ska man informera föräldrarna?
I de flesta fall bör du informera föräldrarna när en anmälan ska göras till socialtjänsten. Om du misstänker brott ska du först diskutera med socialtjänsten och eventuellt med polisen innan du informerar föräldrarna.

Du behöver inte agera ensam!
Om du är osäker, rådgör med erfarna kollegor och med socialtjänsten. Du kan diskutera ett barn utan att uppge dess namn. Som professionell kan du dock inte vara anonym när du gör en anmälan. Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler, inte föräldrarna.

Utredning vid misstanke om att barn far illa
När socialtjänsten tar emot en anmälan gör de bedömningen om en utredning ska öppnas eller inte. Om de inleder en utredning tar socialtjänsten oftast kontakt med vårdnadshavarna och kallar till ett samtal. I fall då brott misstänks kan socialtjänsten vänta med att informera vårdnadshavare tills eventuell polisutredning har inletts.
Barnahus är en samverkansform för utredningar när barn misstänks ha utsatts för misshandel av en närstående eller sexuella övergrepp. Barnahus finns i alla län i Sverige. Här träffas poliser, åklagare, socialsekreterare, barnläkare och barnpsykologer/barnpsykiatriker för att diskutera aktuella fall och planera och genomföra utredningar och undersökningar. Genom att samla alla kompetenser kring barnet görs allt snabbare och med ett tydligt fokus på barnets bästa.

Foldern är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 30.

För närvarande kan foldern bara laddas ner som PDF. » Ladda ner här