Tidiga tecken

Författare: Steven Lucas och Gabriel Otterman

överläkare Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

flik

Fysiska tecken på försummelse/omsorgssvikt

När föräldrar inte har förmåga att ta hand om sitt barn kan det ta olika uttryck. Barn som lever i omsorgssvikt har ofta ett avvikande beteende, men kan även visa kroppsliga tecken på försummelse. Alla tecken på att ett barn försummas är allvarliga, en anmälan till socialtjänsten ska alltid övervägas.

Bristande hygien
Opassande klädsel för årstiden
Kommer hungriga till förskola/skola
Växer inte som förväntat eller viktnedgång
Dålig tandstatus
Medicinska behov som inte blivit tillgodosedda

Foldern är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 30.

För närvarande kan foldern bara laddas ner som PDF. » Ladda ner här