Tidiga tecken

Författare: Steven Lucas och Gabriel Otterman

överläkare Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

flik

Tecken som ses hos föräldrar

Obs! När föräldrar upplevs vara undvikande eller motsägelsefulla kan det i själva verket bero på språksvårigheter eller kulturella skillnader. Använd tolk och rådgör med kulturkompetent expertis om du är osäker.

Förälderns berättelse stämmer inte överens med en skadas utseende
Föräldern söker sjukvård för barnet sent eller av andra orsaker
Aggressivitet mot barnet, andra familjemedlemmar eller personal
Likgiltighet inför barnet
Psykisk sjukdom
Missbruk

Foldern är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 30.

För närvarande kan foldern bara laddas ner som PDF. » Ladda ner här