Tidiga tecken

Författare: Steven Lucas och Gabriel Otterman

överläkare Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

flik

Fysiska och psykiska tecken på sexuella övergrepp

När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna. Misstankar om sexuella övergrepp ska föranleda en läkarundersökning, som anordnas genom socialtjänsten och polisen.

Återkommande smärta i halsen och svalget
Skador i underlivet eller ändtarmsöppningen
Greppmärken på lår eller skinkor
Infektioner i underlivet
Graviditet, särskilt hos barn under 15 år

Foldern är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 30.

För närvarande kan foldern bara laddas ner som PDF. » Ladda ner här