Tidiga tecken

Författare: Steven Lucas och Gabriel Otterman

överläkare Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

flik

Fysiska tecken på misshandel

Barn får ofta småskador som rispor, skrubbsår och blåmärken på knän och underarmar. När du ser andra typer av skador, som du inte känner igen från barns normala aktivitet, ska du reagera direkt. Här följer beskrivningar av de vanligaste skadorna som ses i samband med att barn utsätts för våld, övergrepp eller försummelse.

Blåmärken och ytliga hudskador som inte stämmer med normal aktivitet
Sårskador
Brännskador
Skador på tänder, läppar, läppband
Bitmärken
Ovilja eller oförmåga att använda en kroppsdel (arm, finger, ben, fot)
Blåmärken hos spädbarn som inte börjat förflytta sig själv
Skallskador/hjärnskador hos spädbarn

Foldern är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 30.

För närvarande kan foldern bara laddas ner som PDF. » Ladda ner här